Tue. May 26th, 2020

Demokracia

Fjala e lirë e shtypit

Game of Thrones mund të jetë reklama më e mirë për kapitalizmin

7 min read

Nga Barry Brownstein — Fondacioni për Edukim Ekonomik (FEE.org)

Si arritëm nga varfëria e Uesterosit deri tek shoqëria moderne?

Merrini parasysh këto numra. Për të filmuar sezonin e fundit të Game of Thrones u deshën $100 milionë. Në vitin 1300, e gjithë GDP e Anglisë mesjetare ishte vetëm 40 milion paund.

Game of Thrones nuk fsheh varfërinë e mjerueshme të njerëzve të zakonshëm që jetojnë në një version fantazi të kohëve mesjetare. Ne shohim sundimtarë indiferentë ndaj ndotjeve, sëmundjeve dhe urisë që përjeton një njeri mesatar. Qytetarët trajtohen si objekte të vendosura në tokë për të përmirësuar jetën e sundimtarëve të tyre.

Game of Thrones mund të jetë reklama më e madhe e shkruar ndonjëherë për kapitalizmin. Për kuriozitet, një pyetje e thjeshtë është: Si kemi kaluar nga varfëria e Uesterosit në shoqërinë moderne?

Shpërndarja e pasurisë

Game of Thrones paraqet disa përgjigje për këtë pyetje. Seriali flet kryesisht për pushtimin dhe rishpërndarjen e pasurisë, jo krijimin e pasurisë. Mjerisht, kjo është ajo që ka bërë politika moderne. Politikanët luftojnë se si të vjedhin ligjërisht nga një grup për të përfituar qeverinë dhe ata që favorizojnë.

Fundi i varfërisë së rëndë nuk ndodhi kur një version mesjetar i Bernie Sanders-it rishpërndau pasurinë e të pasurve tek të varfërit.

Çfarë, pra, ka përmirësuar jetën e miliarda njerëzve që nga koha mesjetare? “Për periudhën midis viteve 1270 dhe 1700, rritja e të ardhurave për frymë për frymë ishte 0.2% në vit, mesatarisht”, thotë zbulimi i profesorëve të ekonomisë në Mbretërisë së Bashkuar, Stephen Broadberry, Bruce Campbell, Alexander Klein, Mark Overton dhe Bas van Leeuwen. Rritja e ulët ishte episodike; “Rritja e të ardhurave për kokë para Revolucionit Industrial … duket të jetë e mbyllur kryesisht për periudhat e popullsisë në rënie.”

Një mrekulli transformimi

Ekziston një sasi e habitshme e të dhënave rreth varfërisë në kohët e vërteta mesjetare. Me urdhër të Uilliam I (Uilliam Pushtuesi), deri në 10,000 njerëz u përfshinë “në mbledhjen dhe regjistrimin e të dhënave për Domesday Book”, raporton profesor i ekonomisë Lawrence Officer në publikimin e tij, “Sa ishte GDP e Britanisë së Madhe në atë kohë?” Domesday Book ishte “një rekord në studimin demografik dhe ekonomik të Anglisë gjatë 1085-1086.”

Po në lidhje me ekonominë botërore? Ekonomisti Brad Delong flet për GDP-në e botës në atë periudhë të caktuar. Në vitin 1 pas Krishtit, e gjithë GDP-ja reale e botës ishte 18 miliardë dollarë. Në vitin 1000 pas Krishtit, GDP-ja botërore u rrit me vetëm 35 miliardë dollarë. Treqind vjet më vonë, në vitin 1300, GDP-ja kishte rënë në 32 miliardë dollarë. Pesëqind vjet më vonë, në vitin 1700, GDP-ja u rrit me vetëm 100 miliardë dollarë.

Më pas ndodhi diçka e paimagjinueshme. Nga viti 1700 në vitin 1800, GDP-ja pothuajse u dyfishua. Deri në vitin 1900, GDP-ja botërore arriti një triliard dollarë, për herë të parë. Me ardhjen e mijëvjeçarit të ri, GDP-ja e botës ishte mbi 40 triliard dollarë, dhe miliarda njerëz kanë dalë nga varfëria.

Natyra e jetës

Në librin e saj, Zbulimi i Lirisë, shkrimtarja libertariane, Rose Wilder Lane na tregon për të vërtetat e thjeshta në lidhje me energjinë njerëzore. Lane shkruan se “asgjë, por dëshira jote, vullneti yt, mund të krijojë dhe kontrollojë energjinë tënde. Ti je i vetmi përgjegjës për veprimet e tuaj; askush tjetër nuk mund të jetë.”

Një person nuk mund të krijojë energji të mjaftueshme. Një njeri i vetëm në këtë tokë vështirë se mund të mbijetojë. Armiqtë e tij janë të shumtë dhe më të fortë; energjia e tij është më e dobët. Për të shpëtuar ekzistencën e tij, një person duhet të ketë aleatë të llojit të vet.

Në Game of Thrones ka aleatë, por ata janë gjithmonë duke ndryshuar besnikërinë për shkak të egërsisë dhe frikës prej sundimtarëve.

Autorja Lane do t’u kishte thënë atyre që vrasin njëri-tjetrin: “Zgjohuni, po keqpërdorni energjinë tuaj! Ju nuk e kuptoni natyrën tuaj të vërtetë.” Ajo shkruan:

Vëllazëria e njeriut nuk është një frazë e bukur, dhe as një ideal i bukur; është një fakt. Është një nga realitetet brutale të jetës njerëzore në këtë planet jonjerëzor.

Të gjithë njerëzit janë vëllezër, të një gjaku, të një race njerëzore. Ata janë vëllezër në një dëshirë të përbashkët për të jetuar, në një nevojë të dëshpëruar për të kombinuar energjitë e tyre. Çdo njeri që plagos një tjetër, plagos veten, mirëqenia njerëzore është e nevojshme për ekzistencën e tij.

S’ka rëndësi se sa ne bashkëpunojmë, s’ka rëndësi se sa e rrisim pasurinë tonë duke njohur natyrën e vëllazërisë së një njeriu, bota përsëri nuk është e përsosur. Do të ketë sëmundje të reja; do të ketë ende vuajtje njerëzore të krijuara nga fatkeqësitë personale; do të ketë relativisht të varfër. Megjithatë, ne mund ta lehtësojmë këtë vuajtje përmes sipërmarrjes.

Sipërmarrësit janë ata që sjellin progres, jo sunduesit politikë

Veprimi njerëzor varet nga pakënaqësia me gjendjen ekzistuese. Në veprën e tij “Veprimi Njerëzor,” Ludwig von Mises shkruan:

Ushtruesi i detyrës është i etur për të zëvendësuar një gjendje më të kënaqshme me një më pak të kënaqshme. Mendja e tij imagjinon kushte që i përshtaten atij më mirë, ndërsa veprimet e tij synojnë të sjellin këtë gjendje të dëshiruar. Veprimi që nxit një njeri për të vepruar është gjithmonë një shqetësim.

Shqetësimi nuk është e vetmja gjë. Mises vazhdon:

Për të bërë që një njeri të veprojë, shqetësimi dhe imazhi i një gjendjeje më të kënaqshme nuk janë të mjaftueshme. Një kusht i tretë është i nevojshëm: pritshmëria që sjellja e qëllimshme ka fuqinë për të hequr, ose të paktën, për të lehtësuar ndjenjën e shqetësimit.

Në Game of Thrones, sundimtarët nuk mbajnë aspak llogari; ata janë të lirë të veprojnë në mënyrë arbitrare, të paktën për një afat të shkurtër. Veprimi paqësor i njeriut pengohet dhe, në të njëjtën mënyrë, pengohet edhe progresi njerëzor.

Sot, pavarësisht se shoqëria është modernizuar, shumë njerëz besojnë se kapitalistët dhe sipërmarrësit janë të fuqishëm, njësoj si politikanët. Siç thekson Mises, realiteti është shumë më ndryshe:

Pozicioni që sipërmarrësit dhe kapitalistët zënë në ekonominë e tregut ka një karakter tjetër. Një “mbret çokollatë” nuk ka pushtet mbi konsumatorët: klientët e tij. Ai u siguron atyre çokollata me cilësi më të mirë dhe çmim më të lirë. Ai nuk sundon konsumatorët, ai u shërben atyre. Konsumatorët nuk janë të lidhur me të. Ata janë të lirë të ndalojnë shitjen e produkteve të tij. Ai humb “mbretërinë” e tij nëse konsumatorët preferojnë të shpenzojnë paratë e tyre diku tjetër.

Mises shpjegon se sipërmarrësit merren me pasigurinë, ashtu siç bëjmë të gjithë. Sipërmarrësi ka një rol të veçantë në vendosjen e faktorëve të prodhimit dhe në përdorimin e tyre. “Ligji i tregut” thotë kështu:

Ashtu si çdo njeri që vepron, sipërmarrësi është gjithmonë një spekulator. Ai merret me kushtet e pasigurta të së ardhmes. Suksesi dhe dështimi i tij varen nga korrektësia e parashikimit të tij. Nëse ai dështon në parashikimin e tij, ai është i dënuar. Burimi i vetëm nga i cili rrjedhin fitimet e sipërmarrësit është aftësia e tij për të parashikuar më mirë kërkesat e tregut dhe konsumatorëve.

Ndalim apo progres?

Në botimin e tij voluminoz, Vullneti për të kuptuar, psikiatri i madh Viktor Frankl thotë se “Lufta për ekzistencë është një luftë për diçka; është e qëllimshme dhe vetëm në atë mënyrë është kuptimplotë dhe në gjendje të sjellë kuptim në jetë.”

Frankl na mëson se “Ne kurrë nuk duhet të jemi të kënaqur me atë që tashmë kemi arritur. Jeta nuk pushon kurrë të na parashtrojë pyetje të reja, nuk na lejon kurrë të qëndrojmë në vend”. Në librin e tij “Doktori dhe Shpirti“, ai shkruan:

Njeriu që qëndron në vend, ia kalojnë të tjerët; njeriu i kënaqur me arritjet e tij humbet vetveten. As në krijim dhe as në përjetim, ne nuk mund të mbetemi të kënaqur me arritjet; çdo ditë, çdo orë, sjell veprime të reja të nevojshme.

Ndërsa shohim Game of Thrones, mund të zbavitemi për veprat heroike të Jon Snow dhe Daenerys Targaryen. Megjithatë, ne duhet të falënderojmë kapitalizmin dhe sipërmarrësit për përparimin ekonomik transformues, të nxitur nga veprat heroike të individëve të zakonshëm që zgjedhin të veprojnë, të çliruar nga zinxhirët e sundimtarëve të tyre autokratë.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © Demokracia.co, 2019. Newsphere by AF themes.